top of page

Uwolnij od stresu swój umysł i ciało.
Nie wahaj się uwierzyć w swoje możliwości.
Zaufaj naturze.

 

Rozwój cywilizacji spowodował oderwanie człowieka od natury. Gubiąc naturalne proporcje między tym, co "cielesne" i "duchowe", przestaliśmy w dużej mierze odbierać sygnały przekazywane nam przez organizm. Oddzielając umysł od ciała, odeszliśmy od naturalnej równowagi, zapewniającej nam pełnię zdrowia. Nie doceniając tego, jak głęboko i nierozerwalnie jesteśmy związani z otaczającym nas światem, nie tylko nie korzystamy z dobrodziejstw łączności z naturą, ale staliśmy się też bezbronni wobec negatywnych wpływów otoczenia. Tempo i sposób życia, nawarstwianie się trudnych do rozwiązania problemów, stały się dla wielu z nas źródłem długotrwałego stresu.

 

Oparta na energetycznej wizji świata chińska, holistyczna koncepcja człowieka i przyrody proponuje drogi powrotu do łączności z naturą, które można odnaleźć w tradycyjnych metodach terapeutycznych Państwa Środka. Wśród bogatej gamy metod wchodzących w skład tradycyjnej chińskiej medycyny takich jak: akupunktura, akupresura, ziołolecznictwo czy masaż, znaczące miejsce zajmuje Qigong oraz Taijiquan.

 

Qigong (chi kung) to system ćwiczeń wykorzystujący tezę o ścisłej współzależności umysłu i ciała jako jednego wspólnego pola działania dla energii życiowej Qi (chi). Qi to energia wypełniająca nas i cały wszechświat. Gong to „praca”, „trening”, „wytrwałość”, termin odnoszący się do umiejętności, której opanowanie wymaga wysiłku i czasu. Qigong to zatem trening, nauka związana z Qi, wymagająca wysiłku i czasu.

 

Taijiquan (tai chi chuan) jako sztuka samoobrony posiada także charakter zdrowotny. W tym aspekcie sekwencje ruchów taiji harmonizują i wzmacniają, podobnie jak w Qigong, energię życiową Qi.

 

Taijiquan i Qigong to systemy ćwiczeń, które, dla uzyskania naturalnego i skutecznego wpływu na ćwiczącego, wykorzystują najważniejsze aspekty człowieka jako psychofizycznej jedności.

 

Koncepcja psychofizycznej jedności mówi, że pomiędzy takimi elementami jak emocjonalność, świadomość, narządy wewnętrzne, mięśnie, narządy ruchu, oddychanie, panuje stan równowagi dynamicznej, gdzie bodźce negatywne i pozytywne przebiegają nieustająco. Równowaga ta pozostaje w ścisłym związku z harmonijnym krążeniem Qi w nas i naszym otoczeniu. Jeżeli równowaga się utrzymuje, człowiek jest zdrowy, sprawny i w pełni wydajny.

 

Wystarczy jednakże, że w obrębie jednego elementu, np. emocjonalności (pod wpływem długotrwałych bodźców stresujących) zachwiana zostaje równowaga, zaburzenie przenosi się na pozostałe elementy naszej skomplikowanej "układanki". Na polu świadomości może dojść na przykład do obniżenia sprawności myślenia. Długotrwałe bodźce negatywne powodują podwyższenie napięcia mięśniowego, szczególnie mięśni antygrawitacyjnych, czyli niezbędnych do utrzymania prawidłowej postawy ciała. Przeciążone nadmiernym napięciem mięśnie mogą powodować zaburzenia ruchomości stawów, a nawet ich zmiany chorobowe. W takiej sytuacji zmniejsza się także stymulacyjny wpływ mięśni na układ krążenia oraz układ dokrewny. Zaburzeniu ulega również proces oddychania, oddech staje się przyspieszony i spłycony.

 

Czy możemy sobie pomóc?
Czy możliwe jest pobudzenie naturalnych mechanizmów samoregulacji? Taijiquan i Qigong mogą stanowić propozycję kompleksowego oddziaływania na poszczególne elementy, z równoczesnym budowaniem harmonijnego i wzmocnionego przepływu energii Qi.

 

Jak ćwiczymy Taijiquan i Qigong?

 • Wykonując ruchy pełne gracji i lekkości nie przeciążamy stawów i mięśni. Wzmacniamy je i uelastyczniamy stopniowo, równocześnie pogłębiając ich rozluźnienie.

 • Pracując nad prawidłowym, naturalnym ustawieniem kręgosłupa, kolan, barków, bioder itd., powoli, ale skutecznie, utrwalamy nawyk prawidłowej, zrelaksowanej postawy ciała.

 • Podążając myślą za ruchem ciągłym i łagodnym oraz wyobrażając sobie coraz głębszy stan relaksu obejmujący nasze ciało i umysł, redukujemy "gonitwę myśli", poprawiamy naszą koncentrację uwagi, sprawiamy, że emocje stają się coraz bardziej zrównoważone; budujemy wewnętrzny spokój, siłę.

 • Wolne tempo, charakter ruchów oraz odpowiednia koncentracja uwagi podczas ćwiczeń stymulują naturalny, pogłębiony i wyciszony rytm oddechowy.

 

Systematyczne ćwiczenia mogą pomóc w usunięciu:

 • chronicznego uczucia zmęczenia, osłabienia, ociężałości

 • ogarniającego uczucia chłodu (szczególnie dłoni i stóp)

 • najróżniejszych bóli

 • skurczów mięśniowych, uczucia napięcia i tężenia mięśni

 • zaburzeń czynności narządów wewnętrznych (dysfunkcji żołądka, dwunastnicy, kamicy żółciowej)

 • pogorszonego krążenia krwi

 • nieprawidłowej postawy ciała

Metoda jest bezpieczna, gdyż oparta jest na ruchach naturalnych oraz wykorzystuje naturalne możliwości naszego umysłu. Jest łagodna i stopniowa, dlatego na rozpoczęcie ćwiczeń nie jest nigdy za późno. Wbrew obiegowym opiniom praktykowanie Taijiquan czy Qigong nie jest trudne, gdyż podstawowe i najważniejsze reguły ćwiczeń są proste i jasne. Wystarczy tylko przyjąć aktywną postawę względem własnego zdrowia i możliwości jego poprawy. Wystarczy pielęgnować i rozwijać własne naturalne możliwości. Energetyczna wizja człowieka może się wydawać skomplikowana, warto jednakże wspomnieć, że wyrosła ona z kilku tysięcy lat obserwacji i doświadczeń. W oparciu o taki model chińscy terapeuci i lekarze stosują metody skuteczne w leczeniu większości chorób i dolegliwości.

Dorota Rusin - Czajkowska

bottom of page