top of page

Z reguły naukę zaczynamy od podstawowej formy 19-sto ruchowej. Zarówno ona, jak i 38-mio ruchowa zostały stworzone przez Chen Xiaowanga. Po wyjściu stylu poza Chiny pod koniec XX stulecia, zaistniała potrzeba ułożenia  krótszych układów, dających możność łatwiejszego  poznania  zasad sztuki przed  przejściem do trudniejszych starych form. Formę 38-mio ruchowa  najlepiej nauczać przed Xin Jią, jest, można by rzec, wprowadzeniem do niej. Przyznaję, zarówno wspominając własną naukę, jak i poprzez doświadczenia nauczania innych, że pomysł skonstruowania ich i wprowadzenia do stylu był jak najbardziej potrzebny.

Forma 19-sto ruchowa

Shi jiu shi

CZĘŚĆ PIERWSZA

1 - yu bei shi / postawa przygotowująca
2 - jin gang chu miao / Strażnik Buddy wychodzi ze świątyni
3 - lan zha yi / zawiązywanie płaszcza (można też zetknąć się z nazwą leniwe zawiązywanie płaszcza)
4 - shang bu xie xing / kroki  naprzód i przyjęcie ukośnej postawy  (można   też się zetknąć z nazwą ukośny krok i omiecenie kolana)
5 - shang san bu / trzy kroki w przód (można też zetknąć się z nazwą       ukośne kroki i omiecenie kolana)
6 - yan shou gong / dłoń zakrywa ramię  i pięść w lewo quan – zuo
7 - shuang tui shou / pchnięcie obiema dłońmi

 

CZĘŚĆ DRUGA

8 - dao juan gong / kroki w tył i krążenie ramion (można też zetknąć się z nazwą odepchnięcie małpy, choć przyznam dawno tego już nie słyszałem)
9 - shan tong bei / szybkie wyminięcie plecami
10 - yan shou gong /  dłoń zakrywa ramie i pięść w prawo quan - you        
11 - liu feng si Bi /  sześciokrotne zapieczętowane i czterokrotnie zamknięte (też: sześć pieczęci i cztery zamknięcia)

 

CZĘŚĆ TRZECIA

12 - yun shou / krążące ręce (też: ręce jak chmury lub przenoszenie rąk miękkich jak chmury)
13 - gao tan ma / wyciągnąć wysoko w kierunku konia (też: dosiadanie dzikiego konia)
14 - you deng yi gen / kopnięcie piętą w prawo
15 - zuo deng yi gen / kopnięcie piętą w lewo

 

CZĘŚĆ CZWARTA
 

16 - ye ma feng cong / rozczesywanie grzywy dzikiego konia w prawo i w lewo
17 - yu nu chuan suo / Jadeitowa Pani przerzuca czółenko tkackie
18 - jin gang dao dui / Strażnik Buddy ubija tłuczkiem (może zetknąć się, że ubija ziarno w moździerzu)

 

Forma 38-mio ruchowa

san shi ba shi

Uwag dotyczących różnego nazewnictwa poszczególnych ruchów zamieszczone w poprzedniej formie nie będę powtarzać, ale są jak najbardziej obowiązujące.

 

CZĘŚĆ PIERWSZA
 

1 -  you bei shi / postawa przygotowująca
2 - jin gang dao dui  / Strażnik Buddy ubija tłuczkiem
3 - bei He liang chi  / biały żuraw rozpościera skrzydła
4 - san shang bu   / potrójny krok w przód
5 - xie xing   / postawa ukośna
6 - lou xi  / objęcie i podniesienie kolana do góry
7 - qian tang ao bu  / zręczne ukośne kroki w przód
8 - yan shou gong  / dłoń zakrywa ramię i pięść
9 - pie shen quan   / pięść podąża za skrętem ciała
10 - shuang tui shou / pchnięcie oboma rękami

 

CZĘŚĆ DRUGA

11 - san huan  zhang  / trzykrotna zmiana dłoni
12 - zhou di Kan quan / pięść ukazuje się pod łokciem
13 - dao juan gong  / kroki w tył i przekręcenie
14 - tui bu ya zhou / krok w tył i uderzenie łokciem
15 - bai she tu xin  / biały wąż wyrzuca język ( można się zetknąć że go wysuwa)
16 - shan tong bei  / szybkie wyminięcie plecami
17 - qian tang ao bu  / zręczne ukośne kroki w przód
18 - qing long chu / niebieskozielony smok wyskakuje z wody shui
19 - ji di chui  / uderzenie w dół

 

CZĘŚĆ TRZECIA 

20 - er ti  jiao  / kopnięcie obiema nogami
21 - hu xin quan  / ochrona serca pięścią
22 - qian zao / podejmowanie z przodu
23 - hou zao  / podejmowanie z tyłu
24 - you deng yi gen  / prawe kopnięcie piętą
25 - zuo deng yi gen / lewe kopnięcie piętą
26 - yu nu chuan suo / Jadeitowa Pani przerzuca czółenko tkackie
27 - lan zha yi  / zawiązywanie płaszcza
28 - liu feng si bi  / sześciokrotne zapieczętowane, czterokrotnie zamknięte

 

CZĘŚĆ CZWARTA

29 - dan bian  / pojedynczy bat (smagnięcie)
30 - que di long / smok pochyla się ku ziemi
31- shang bu qi xing  / krok w przód i przyjęcie pozycji Siedmiu Gwiazd (można też spotkać Siedmiu Gwiazd Wielkiej Niedźwiedzicy)
32 - xiai qin da  / mały chwyt  i uderzenie
33 - yun shou  / krążące ręce
34 - gao tan ma  / wyciągnąć wysoko w kierunku konia
35 - shuang Bai lian / ruszenie obiema dłońmi w kierunku stopy
36 - dang tou pao  / uderzenie wprost w głowę
37 - jin gang dao dui / Strażnik Buddy ubija tłuczkiem
38 - shou shi  / postawa kończąca

 

Lao Jia Yi Lu

Formę Lao Jia Yi Lu i  i  Lao Jia Er Lu czyli tzw. Stary Styl stworzył żyjący na przełomie XVIII i XIX wieku Chen Changxing z 14-stego pokolenia. Skonstruował je z siedmiu wcześniejszych, i były one najprawdopodobniej podstawą powstających później stylów.

 

Jak powyżej, uwagi dotyczące rożnego nazewnictwa poszczególnych ruchów zamieszczone w wyżej wymienionych formach nie będę powtarzać, ale są one jak najbardziej obowiązujące

 

CZĘŚĆ PIERWSZA

1 - yu bei shi   / postawa przygotowująca
2 - jin gang dao dui  / Strażnik Buddy ubija tłuczkiem
3 - lan zha yi  / zawiązywanie płaszcza
4 - liu feng si bi  / sześciokrotnie zapieczętowanie, czterokrotnie zamknięte
5 - dan bian  / pojedynczy bat
6 - jin gang dao dui / Strażnik Buddy Ubija tłuczkiem
7 - bai He liang chi  / Biały Żuraw rozpościera skrzydła
8 - xie xing / postawa ukośna
9 - lou xi / obejmowanie kolana i podnoszenie
10 - shang  san bu  / trzy kroki w przód
11 - xie xing / postawa ukośna
12 - lou xi / obejmowanie kolana i podnoszenie
13 - shang san bu / trzy kroki w przód
14 - yan shou gong  / dłoń zakrywa pięść quan
15 - jin gang dao dui  / strażnik Buddy ubija tłuczkiem
16 - pie shen quan  / pięść podąża za skrętem ciała
17 - qing long chu / niebieskozielony smok wyskakuje z wody shui
18 - shuang tui shou  / pchnięcie obiema rękami

 

CZĘŚĆ DRUGA

19 - zhou di kan / pięść ukazuje się pod łokciem quan
20 - dao jauan gong  / kroki w tył i krążenie ramion
21 - bai He liang chi  / Biały Żuraw rozpościera skrzydła
22 - xie xing  / postawa ukośna
23 - shan tong bei   / szybkie wyminięcie plecami
24 - yan shou gong  / dłoń zakrywa pięść quan
25 - liu feng si bi   / sześciokrotnie zapieczętowane, czterokrotnie zamknięte
26 - dn bien   / pojedynczy bat (smagnięcie)
27 - yun shou   / krążące dłonie
28 - gao tan ma  / wyciągnąć wysoko w kierunku konia
29 - you cao jiao   / nacierać prawą nogą
30 - zuo cao jiao  / nacierać lewą nogą
31 - zuo deng yi gen / kopnięcie piętą w lewo
32 - shang san bu  / trzy kroki w przód
33 - shen xian yi   / wkracza nieśmiertelny ba zhula
34 - er ti jiao  / kopnięcie obiema nogami
35 - hu xin quan  / ochrona serca pięścią
36 - xuan feng jiao / kopnięcie nogą jak trąba powietrzna
37 - you deng yi gen / kopnięcie prawą piętą
38 - yan shou gong  / dłoń zakrywa ramię i pięść quan

 

CZĘŚĆ TRZECIA

39 - xiao qin da / mały chwyt i uderzenie
40 - bao tou tui   / ujęcie głowy rękami i pchanie góry
41 - liu feng si bi  / sześciokrotnie zapieczętowane, czterokrotnie zamknięte
42 - dan bian  / pojedynczy bat (smagniecie)
43 - qian zhao  / podejmowanie z przodu
44 - hou zhao / podejmowanie z tyłu
45 - ye ma fen zong / rozdzielenie lub rozczesywanie grzywy dzikiego konia
46 - liu eng si bi   / sześciokrotnie zapieczętowane, czterokrotnie zamknięte
47 - dan bian  / pojedynczy bat (smagnięcie)
48 - yu nu chuan suo / Jadeitowa Pani przerzuca czółenko tkackie
49 - lan zha yi  / zawiązywanie płaszcza
50 - liu feng si bi / sześciokrotnie zapieczętowane, czterokrotnie zamknie
51 - dan bian   / pojedynczy  bat (smagnięcie)
52 - yun shou   / krążące dłonie
53 - shuang Bai lian / ruszyć rękami w kierunku stopy
54 - die cha  / spaść i rozstawiać nogi (spotkałem się kiedyś z nazwą wąż pełznący przez trawę)
55 - jin j idu li / Złoty Bażant stojący na jednej nodze

 

CZĘŚĆ CZWARTA

56 - dao juan gong   / kroki w tył i krążenia ramion
57 - bai He liang chi  / Biały  żuraw rozpościera skrzydła 
58 - xie xing    / postawa ukośna
59 - shan tong bei  / szybkie wyminięcie plecami
60 - yan shou gong  / dłoń zakrywa ramię i pięść quan
61 - liu feng si bi   / sześciokrotnie zapieczętowane, czterokrotnie zamknięte
62 - dan bian  / pojedynczy bat     
63 - yuin shou   / krążące dłonie
64 - gao tan ma  / wyciągać wysoko w kierunku konia
65 - shi zi jiao  / skrzyżowanie rąk i uderzenie w stopę
66 - zhi dang chui   / kierować uderzenie w podbrzusze
67 - yuan hou tan guo  / małpa podaje owoc
68 - dan bian   / pojedynczy bat
69 - que di long / smok pochyla się ku ziemi
70 - shang bu qi xing / krok w przód i uderzenie siedmiu gwiazd
71 - xia bu kua dong / krok w tył i rozpostarcie ramion
72 - shuang Bai lian  / ruszyć obiema rękami w kierunku nogi
73 - dang tou pao /  bezpośrednie uderzenie wprost (też: łączone działa lub podwójne działa)
74 - jin gang dao dui  / Strażnik Buddy ubija tłuczkiem
75 - shou shi   / postawa kończąca

 

Lao Jia Er Lu

1 - yu bei  shi   / postawa przygotowująca
2 - jin gang dao dui  / Strażnik Buddy ubija tłuczkiem
3 - lan zha yi     / zawiązywanie płaszcza
4 - lui feng si bi  / sześciokrotnie zapieczętowane, czterokrotnie zamknięte
5 - dan bian      / pojedynczy bat
6 - hu xin quan     / ochrona serca pięścią
7 - xie xing     / postawa ukośna
8 - hui tou jin gang  / Strażnik Buddy obraca się wokół i ubija tłuczkiem
   dao dui
9 - pie shen quan  / pięść podąża za skrętem ciała
10 - zhi dang quan  / kierować uderzenie w podbrzusze
11 - zhan shou   / odbijać dłonią
12 - fan hua wu xiu   / kwiat kręci się wokół i tańczą rękawy
13 - yan shou gong   / dłoń zakrywa ramię i pięść quan
14 - yao lan zhou  / kręcenie biodrami i obrona łokciem
15 - da gong quan xiao / uderzenie ramieniem i przedramieniem
     gong quan
16 - yu nu chuan suo    / Jadeitowa Pani przerzuca czółenko tkackie
17 - daoqi long  / krok w tył i jazda na smoku
18 - yan shoungong  / dłoń zakrywa pięść quan
19 - guo bian   / zawijanie materiału wybuchowego
20 - shou tou shi   / jak głowa bestii
21 - pi  jazi   / wyrzucanie z formy
22 - fan hua wu xiu / kwiat kręci się wokół i tańczy z rękawami
23 - yan shou gong quan / dłoń zakrywa ramię i pięść
24 - fu hu   / tygrys leży na ziemi
25 - mo mei gong   / przygładzenie brwi ramieniem
26 - huang long san   / żółty smok trzykrotnie miesza wodę
27 - zuo chong   / wypad w lewo
28 - you chong   / wypad w prawo
29 - yan shou gong quan  / dłoń zakrywa ramię i pięść
30 - sao tang tui    / zamiatanie sali nogą
31 - yan shou gong quan  / dłoń zakrywa ramię i pięść
32 - quan pao chui / uniwersalna pięść jak działo
33 - yan shou gong quan / dłoń zakrywa ramię i pięść
34 - dao cha dao cha  / dwukrotne rozpostarcie ramion i uderzenie
35 - you er gong   / dwa ramiona w prawo, dwa ramiona w lewo
     zuo er gong
36 - hui tou dang men pao  / obrót i atak wprost na bramę
37 - wo di da zhuo pao  / uderzenie z dołu w górę
38 - yao lan  zhou / kręcić biodrami i bronić się łokciem
39 - shun lan zhou    / podążanie za łokciem i uderzenie
40 - wo di pao   / uderzenie w dół
41 - hui tou jing lan zhi ru / kręcić ciałem i opuszczać powróz  wprost w studnię
42 - jin gang dao dui   / Strażnik Buddy ubija tłuczkiem
43 - shou shi  / postawa kończąca

bottom of page