top of page

Praktykuję Tai Chi Chuan od 2011 roku. Od kliku lat zastępuję moją Mistrzynię w prowadzeniu treningów dla grup początkujących

i średnio zaawansowanych a od zeszłego roku prowadzę swoje własne grupy. Rozwijam się i wciąż doskonalę swoje umiejętności w Chen Bing Taiji Academy Poland pod okiem Doroty Rusin – Czajkowskiej.

W 2019 roku byłem współorganizatorem i uczestnikiem międzynarodowego seminarium z mistrzem Chen Bingiem. Jestem również członkiem zarządu stowarzyszenia „Harmonia w ruchu” zajmującego się propagowaniem Tai Chi.

Tai Chi jest dla mnie drogą do odnalezienia fizycznej i psychicznej równowagi, jak również sposobem na zajrzenie w głąb siebie.

bottom of page